کار و فناوری ششم دبستان

کار و فناوری ششم دبستان

درس۱:آشنایی با رایانه

درس۲:کار با رایانه

درس۳:نقّاشی با رایانه

درس۴:هنرهای دستی(دوخت جامدادی)

درس۵:تایپ در رایانه

درس۶:نوشتن با رایانه

درس۷:کار با چوب و فلز(ساخت آویز)

درس۸:الگوریتم و روندنما

درس۹:تهیه ی غذا(سالاد سبز)

پروژه ها و پودمان های انتخابی

اینستاگرام آپارات