صفحه اصلی
معلّم برگزیده کشـوری در بخش فـناوری و تولـید محتوا

دارنده بیش از صدها لوح تقدیر کشوری، استانی و ناحیه ای

دارنده چهار لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش کشور

سابقه حضور در گروه های آموزشی استان و ناحیه

پژوهشگر و نویسنده کتاب های کمک آموزشی

انـیماتـور و نـفر چـهارم مسابقات پویانمایی

مدرّس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

مــدرّس دانشـــگاه فرهـــنگیان

نــقّـاش و گــــــرافـیـسـت