مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

درس۱-من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

درس۲- احساسات ما

درس۳-همدلی با دیگران

درس۴-من عضو گروه هستم

درس۵-جمعیت ایران

درس۶-منابع آب ایران

درس۷-نواحی صنعتی مهمّ ایران

درس۸-راه ها و حمل و نقل(۱)

درس۹-راه ها و حمل و نقل(۲)

درس۱۰-کشور ما چگونه اداره می شود؟

درس۱۱-کشورهای همسایه(۱) و(۲)

درس۱۲-حرکت های زمین

درس۱۳-زندگی در نواحی مختلف جهان

درس۱۴-بازگشت از سفر حج

درس۱۵-مدینه، شهر پیامبر(ص)

درس۱۶-سفر به کربلا (۱)

درس۱۷-سفر به کربلا (۲)

درس۱۸-ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

درس۱۹-وزیران کاردان، شهرهای آباد

درس۲۰-کشورگشایان بی رحم

درس۲۱-بازسازی ویرانه ها