مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

درس۱-من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

درس۲- احساسات ما

درس۳-همدلی با دیگران

درس۴-من عضو گروه هستم

درس۵-جمعیت ایران

درس۶-منابع آب ایران

درس۷-نواحی صنعتی مهمّ ایران

درس۸-راه ها و حمل و نقل(۱)

درس۹-راه ها و حمل و نقل(۲)

درس۱۰-کشور ما چگونه اداره می شود؟

درس۱۱-کشورهای همسایه(۱)

درس۱۲-کشورهای همسایه(۲)

درس۱۳-حرکت های زمین

درس۱۴-زندگی در نواحی مختلف جهان

درس۱۵-بازگشت از سفر حج

درس۱۶-مدینه، شهر پیامبر(ص)

درس۱۷-سفر به کربلا(۱)

درس۱۸-سفر به کربلا(۲)

درس۱۹-ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

درس۲۰-وزیران کاردان، شهرهای آباد

درس۲۱-کشورگشایان بی رحم

درس۲۲-بازسازی ویرانه ها

اینستاگرام آپارات